Voorwaarden

Basisverzekering

Bij zorgverzekeraars waar Sandra Swinkels Praktijk voor Psychologie een contract mee heeft afgesloten (ASR, VGZ en Zilveren Kruis) vindt declaratie rechtstreeks plaats bij de zorgverzekeraar door de praktijk.

Ben je aangesloten bij een andere zorgverzekeraar dan bovenstaande, dan ontvang je maandelijks een factuur. De betalingstermijn van deze factuur is 30 dagen. Vervolgens kun je deze factuur indienen bij de zorgverzekeraar. Deze keert dan de vergoeding uit waar je recht op hebt.

Aanvullende verzekering

Maandelijks ontvang je een factuur. De betalingstermijn van deze factuur is 30 dagen.

Als je de factuur hebt betaald, kun je deze vervolgens indienen bij jouw zorgverzekeraar. Deze keert dan de vergoeding uit waar je recht op hebt. Het vergoedingenoverzicht is te vinden op de website van NVPA.

Stappen bij niet-betaling

Bij niet betaling binnen dertig dagen is de cliënt in verzuim en mag de therapeut zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand in rekening brengen.

Na dertig dagen is de therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 5,00 in rekening gebracht mag worden.

Is binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan, dan is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van de incassomaatregel komen voor rekening van de cliënt.

Samen aan de slag om de balans in je leven terug te vinden.

Maak een afspraak