Voorwaarden

Basisverzekering

Na ieder consult ontvang je een factuur met de voorschotbetaling. De betalingstermijn van deze factuur is 30 dagen.

Als een behandeltraject is afgerond, ontvang je een factuur met het restbedrag van het behandeltraject. Ook dit bedrag dien je binnen 30 dagen te voldoen.

Als de kosten van het gehele behandeltraject zijn voldaan, ontvang je een eindnota. Deze eindnota kun je indienen bij de zorgverzekeraar en die keert vervolgens de vergoeding uit waar je recht op hebt.

Kosten per traject

CodeTrajectMinutenKosten
18005Onvolledig behandeltraject120€ 228,04
18001 BKBasis-GGZ Kort300€ 522,13
18002 BMBasis-GGZ Middel500€ 885,01
18003 BIBasis-GGZ Intensief750€ 1434,96

Aanvullende verzekering

Na ieder consult ontvang je een factuur. De betalingstermijn van deze factuur is 30 dagen.

Als je de factuur van een consult hebt betaald, kun je deze vervolgens indienen bij jouw zorgverzekeraar. Deze keert dan de vergoeding uit waar je recht op hebt. Het vergoedingenoverzicht is te vinden op de website van NVPA.

Stappen bij niet-betaling

Bij niet betaling binnen dertig dagen is de cliënt in verzuim en mag de therapeut zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand in rekening brengen.

Na dertig dagen is de therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 5,- in rekening gebracht mag worden.

Is binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan, dan is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van de incassomaatregel komen voor rekening van de cliënt.

Samen aan de slag om de balans in je leven terug te vinden.

Maak een afspraak