Praktisch

Ik bied individuele psychologische hulp binnen de Basis-GGZ aan mensen vanaf 18 jaar.

Er zijn in mijn praktijk twee manieren om voor vergoeding in aanmerking te komen, namelijk vergoeding vanuit de basisverzekering en vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Je mag zelf beslissen voor welke vergoeding je kiest. Dit dient echter wel bij/tijdens het intakegesprek helder te zijn.

Hieronder zijn in een beknopt overzicht de verschillen tussen beide verzekeringen weergegeven. In de tekst daaronder worden de punten verder toegelicht.

BasisverzekeringAanvullende verzekering
Verwijsbrief nodigGeen verwijsbrief nodig
Verplicht eigen risico van € 385,-Geen verplicht eigen risico van € 385,-
Aantal consulten: afhankelijk van trajectAantal consulten: zelf te bepalen
Kosten: zie tariefoverzicht hieronder€ 95,- per consult

Basisverzekering

Wil je voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking komen, dan is er een verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig. De hoogte van de vergoeding hangt af van de zorgverzekeraar.

Het wettelijke verplichte eigen risico (voor alle vormen van gezondheidszorg uit de basisverzekering) in 2020 bedraagt voor iedereen vanaf 18 jaar € 385,- per kalenderjaar.

Welk deel je vergoed krijgt, verschilt per zorgverzekeraar (meestal is dat 60-80% van de kosten), maar het verschilt ook per polis (soms zijn er aanvullende verzekeringen voor een extra vergoeding of een restitutiepolis, waardoor 100% van de kosten worden vergoed).

Dit zijn de tarieven en bijbehorende trajecten in 2020:

CodeTrajectMinutenKosten
18005Onvolledig behandeltraject120€ 228,04
18001 BKBasis-GGZ Kort300€ 522,13
18002 BMBasis-GGZ Middel500€ 885,01
18003 BIBasis-GGZ Intensief750€ 1434,96

Ik werk contractvrij. Dit betekent dat ik geen contracten heb afgesloten met zorgverzekeraars en dus niet direct bij de zorgverzekeraar kan declareren.

In deze optie werk ik met een voorschotbetaling. De voorschotbetaling voor Basis-GGZ trajecten bedraagt € 95,- per consult. Je bent zelf verantwoordelijk voor rechtstreekse betaling aan de praktijk. De factuur hiervoor ontvang je standaard via de mail, na ieder consult.

Na afsluiting van de behandeling ontvang je een eindnota. Deze eindnota dien je bij jouw zorgverzekeraar in. Deze keert dus achteraf het bedrag uit waar je recht op hebt.

Aanvullende verzekering

Je kunt ook zonder verwijsbrief in behandeling komen. De consulten worden dan vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Hierbij wordt er geen aanspraak gemaakt op het verplichte eigen risico van € 385,- per kalenderjaar.

Je zit niet vast aan een traject, wat betekent dat je zelf kunt bepalen hoeveel consulten je wilt gebruiken. De hoogte van de vergoeding hangt af van jouw zorgverzekeraar. Je kunt bij jouw zorgverzekeraar navragen voor welke vergoeding je in aanmerking komt. Het vergoedingenoverzicht is te vinden op de website van NVPA.

De kosten van een consult bedragen € 95,-. Je bent zelf verantwoordelijk voor rechtstreekse betaling aan de praktijk. De factuur hiervoor ontvang je standaard via de mail, na ieder consult. Als je de factuur hebt betaald, kun je deze vervolgens indienen bij jouw zorgverzekeraar.

Heb je vragen over de vergoedingen en kosten? Neem dan contact met mij op, ik help je graag verder.

Hieronder vind je uitgebreidere informatie over onder andere de tarieven en betalingen. Zie ook de voorwaarden.

Tarieven

De kosten van een consult bedragen € 95,-. De duur van een consult is 45 tot 60 minuten.

Je kunt een gemaakte afspraak tot uiterlijk 24 uur van tevoren afzeggen. Dit kan uitsluitend telefonisch (of door het inspreken van de voicemail). Als je wegblijft zonder afmelding of te laat afmeldt, wordt het consult in rekening gebracht.

Het tarief voor een niet nagekomen consult bedraagt € 47,50. De zorgverzekeraar vergoedt deze consulten niet.

Wachttijd intakegesprek

Er is geen wachttijd op dit moment.

Er zit geen wachttijd tussen het intakegesprek en de start van de behandeling.

Neem contact op

Traject via werkgever

Vaak is een werkgever/bedrijf bereid om (een deel van) de kosten te vergoeden. Informeer hier naar bij jouw eigen werkgever. Ik zal voor een op maat gemaakte factuur zorgen, volgens de tarieven van het NZa (in 2021: € 114,41 per consult).

Samen aan de slag om de balans in je leven terug te vinden.

Maak een afspraak