Praktisch

Ik bied individuele psychologische hulp binnen de Basis-GGZ aan mensen vanaf 18 jaar.

Er zijn in mijn praktijk twee manieren om voor vergoeding in aanmerking te komen, namelijk vergoeding vanuit de basisverzekering en vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.

Basisverzekering

Wil je voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking komen, dan is er een verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig. De hoogte van de vergoeding hangt af van de zorgverzekeraar.

Sandra Swinkels Praktijk voor Psychologie heeft een contract met ASR, VGZ en Zilveren Kruis afgesloten. Dit betekent dat de behandeling na aftrek van het verplicht eigen risico (€ 385,00) volledig wordt vergoed als je bij een van deze zorgverzekeraars bent aangesloten. De praktijk declareert dan rechtstreeks bij de zorgverzekeraar.

Als je een andere zorgverzekeraar hebt dan bovenstaande, dan krijg je een gedeelte van de behandeling vergoed. Welk deel je vergoed krijgt, verschilt per zorgverzekeraar (meestal is dat 60-80% van de kosten). Hiervoor ontvang je maandelijks een factuur van Sandra Swinkels Praktijk voor Psychologie via e-mail.

Je bent zelf verantwoordelijk voor rechtstreekse betaling aan de praktijk. Deze factuur kun je vervolgens indienen bij de zorgverzekeraar. Deze keert dan de vergoeding uit waar je recht op hebt. Houd hierbij wel rekening met het verplicht eigen risico van € 385,00 dat eerst zal worden verrekend.

In 2023 wordt gewerkt met het systeem “planning=realisatie”. Dit betekent dat standaard een duur van 45 minuten wordt gerekend als er een afspraak wordt ingepland. Slechts als deze afspraak uiteindelijk meer dan 15 minuten korter of langer duurt, wordt de standaardduur van een afspraak gewijzigd en uiteindelijk gedeclareerd.

Aanvullende verzekering

Je kunt ook zonder verwijsbrief in behandeling komen. De consulten worden dan vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Hierbij wordt er geen aanspraak gemaakt op het verplichte eigen risico van € 385,00 per kalenderjaar.

De hoogte van de vergoeding hangt af van jouw zorgverzekeraar. Je kunt bij jouw zorgverzekeraar navragen voor welke vergoeding je in aanmerking komt. Het vergoedingenoverzicht is te vinden op de website van NVPA.

Je bent zelf verantwoordelijk voor rechtstreekse betaling aan de praktijk. De factuur hiervoor ontvang je maandelijks via e-mail. Als je de factuur hebt betaald, kun je deze vervolgens indienen bij jouw zorgverzekeraar.

Heb je vragen over de vergoedingen en kosten? Neem dan contact met mij op, ik help je graag verder.

Hieronder vind je uitgebreidere informatie over onder andere de tarieven en betalingen. Zie ook de voorwaarden.

Tarieven

De kosten voor een intakegesprek bedragen € 105,00 en voor een behandelgesprek € 99,50. De duur van een consult is 45 tot 60 minuten.

Je kunt een gemaakte afspraak tot uiterlijk 24 uur van tevoren afzeggen. Dit kan uitsluitend telefonisch (of door het inspreken van de voicemail). Als je wegblijft zonder afmelding of te laat afmeldt, wordt het consult in rekening gebracht.

Sessies waarop je niet verschijnt en/of waarvoor je niet op tijd hebt afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak), moet je zelf betalen. De zorgverzekeraar vergoedt deze sessies niet. Het tarief voor een niet nagekomen consult bedraagt € 80,00.

Wachttijd intakegesprek

Per 23 april 2024 is de wachttijd ongeveer 14 weken.

Er zit geen wachttijd tussen het intakegesprek en de start van de behandeling.

Neem contact op

Traject via werkgever

Vaak is een werkgever/bedrijf bereid om (een deel van) de kosten te vergoeden. Informeer hier naar bij jouw eigen werkgever. Ik zal voor een op maat gemaakte factuur zorgen, volgens de tarieven van het NZa.

Samen aan de slag om de balans in je leven terug te vinden.

Maak een afspraak