Informatie

Kwaliteitsstatuut GGZ

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Mijn kwaliteitsstatuut GGZ vind je hier.

Privacywet AVG

Bekijk het document over privacywetgeving.

Klachtenregeling

Als je een klacht hebt, dien je dit in eerste instantie met mij te bespreken. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, kun je een officiële klacht indienen.

Sinds 1 januari 2017 is iedere vrijgevestigde psycholoog verplicht om aangesloten te zijn bij een klachtenregeling. Ik ben aangesloten bij de klachtenregeling via de NVGzP.

Geschillencommissie

Vanaf 2017 is iedere GGZ-professional verplicht om zich bij een geschillencommissie aan te sluiten. Ik ben aangesloten bij de Geschillencommissie van P3NL.

Samen aan de slag om de balans in je leven terug te vinden.

Maak een afspraak