Cursus 'Omgaan met verlies'

Afscheid nemen van een dierbare

Als een dierbare overlijdt, dan is dat een ingrijpende verlieservaring. Hetzelfde geldt vaak als er (nog) geen sprake is van overlijden, maar van een hersenziekte zoals dementie; zeker als dat bijvoorbeeld betekent dat een opname nodig is in een verpleeghuis. Al deze situaties zorgen ervoor dat degene die achterblijft afscheid moet nemen van zijn of haar dierbare en in een rouwproces terechtkomt.

Iemand verliezen heeft lichamelijke, emotionele en psychische gevolgen. Het is dan ook essentieel om de ruimte te nemen om stil te staan bij dit verlies om het op een goede manier te verwerken en een plek te geven, om je leven weer verder op te kunnen pakken. Zeker in deze huidige coronacrisis is het stilstaan en verwerken van verlies een uitdaging, mede doordat je zoveel afstand moet houden van een dierbare.

Zelf heb ik op jonge leeftijd in mijn persoonlijke omgeving meegemaakt wat voor enorme impact het op je leven heeft als je iemand verliest. En ook in mijn werk als GZ-psycholoog merk ik keer op keer hoe belangrijk het is om stil te staan bij het verlies en het op een juiste manier doorlopen van een rouwproces.

Daarom zou ik graag aan het welzijn en de gezondheid van anderen willen bijdragen met een cursus over rouwverwerking; de cursus 'Omgaan met verlies'.

Cursus

Deze cursus is voor mensen vanaf 16 jaar die te maken hebben gekregen met het verlies van een dierbare (door overlijden, dementie van partner, partner in verpleeghuis etc.) en rouw. We bespreken in 6 bijeenkomsten wat een rouwproces inhoudt en hoe je hier goed mee om kunt gaan. Ook door middel van oefeningen tijdens de bijeenkomst en thuis, welke de opvolgende bijeenkomst worden besproken, zullen we hiermee aan de slag gaan.

Mijn doel is om jou, voor nu en voor de toekomst, in de breedst mogelijke zin te ondersteunen bij de rouwverwerking.

Praktisch

  • 6 bijeenkomsten van 2 uur
  • Aantal deelnemers: 4 tot 6 personen in een vaste groep (zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, zal de groep bestaan uit 4 deelnemers)
  • Kosten: € 295,- voor de gehele cursus (incl. koffie/thee en een werkboek)
  • Geen verwijzing van de huisarts nodig

Cursusdata

De groepsbijeenkomsten over rouw vinden op vrijdagen plaats van 10.00 uur tot 12.00 uur.

  • Vrijdag 12 februari 2021
  • Vrijdag 26 februari 2021
  • Vrijdag 12 maart 2021
  • Vrijdag 26 maart 2021
  • Vrijdag 9 april 2021
  • Vrijdag 23 april 2021

Aanmelden

Als je meer informatie wilt of je aan wilt melden voor de cursus 'Omgaan met verlies', neem dan telefonisch contact op (06-14836645) of via e-mail.

Contact via e-mail

Samen aan de slag om de balans in je leven terug te vinden.

Maak een afspraak